TERMENI ȘI CONDIȚII

1. DEFINIȚII ȘI TERMENI

stephear.ro este denumirea comercială a S.C. DIA-CO HYGIENE S.R.L., persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în București, Strada Câmpinița, Nr. 4, Sector 1, având număr de ordine în Registrul Comerțului J40/1731/2012, cod unic de înregistrare fiscală RO29785300.

Vânzător – “stephear.ro”.

Cumpărător – persoana fizică / persoana juridică sau orice entitate juridică care își face un Cont în site-ul “stephear.ro” și efectuează o Comandă.

Client – persoana fizică / persoana juridică care are sau obține acces la CONȚINUT, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către “stephear.ro” (electronic, telefonic, etc) sau în baza unui acord de utilizare existent între “stephear.ro” și client și care necesită crearea și utilizarea unui CONT.

Cont – secțiunea din Site formată dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permite Cumpărătorului transmiterea Comenzii și care conține informații despre Client/Cumpărător și istoricul Cumpărătorului în Site (Comenzi, facturi fiscale, garanții Bunuri, etc.).

Site – domeniul www.stephear.ro și subdomeniile acestuia.

Comanda – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului intenția sa de a achiziționa Bunuri și Servicii de pe Site.

Bunuri și Servicii – orice produs sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comanda, care urmează a fi furnizată de către Vânzător, Cumpărătorului ca urmare a Contractului încheiat.

Campanie – acțiunea de a expune în scop comercial, un număr finit de Bunuri și/sau Servicii având un stoc limitat și predefinit, pentru o perioadă limitată de timp stabilită de către Vânzător.

Contract – reprezintă contractul la distanță încheiat între Vânzător și Cumpărător, fără prezența fizică simultană a Vânzătorului și a Cumpărătorului.

Conținut

» toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;

» conținutul oricărui e-mail trimis Cumpărătorilor de către Vânzător prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;

» orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Vânzătorului, Cumpărătorului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;

» informații legate de Bunurile și/sau Serviciile și/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumită perioadă;

» informații legate de Bunurile și/sau Serviciile și/sau tarifele practicate de către un terț cu care Vânzătorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;

» date referitoare la Vânzător, sau alte date privilegiate ale acestuia.

Document – prezentele Termene și Condiții.

Newsletter – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv poștă electronică (e-mail, SMS) asupra Bunurilor și Serviciilor și/sau a promoțiilor desfășurate de Vânzător într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea Vânzătorului cu referire la informațiile conținute de acesta.

Tranzacție – încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui Bun și/sau Serviciu de către stephear.ro, Cumpărătorului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către Vânzător sau prin utilizarea oricărei modalități de încasare sau rambursare între conturile bancare prin transmiterea sub formă de OP (Ordin de plată în lei), indiferent de modalitatea de livrare.

Taxa de timbru verde – valoarea exprimată în lei, plătită de către Vânzător către societatea autorizată cu preluarea operațiunilor de colectare, transport și valorificare/reciclare a deșeurilor echipamentelor electrice și electronice, astfel cum este prevăzut de legislația în vigoare.

Specificații – toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor și Serviciilor așa cum sunt precizate în descrierea acestora.

2. DOCUMENTE CONTRACTUALE

2.1. Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile comerciale.

2.2. Notificarea primită de către Cumpărător, după efectuarea Comenzii are rol de informare și nu reprezintă acceptarea Comenzii. Această notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.

2.3. Pentru motive justificate, Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor și/sau Serviciilor din Comandă. Daca modifică cantitatea de Bunuri și/sau Servicii din Comandă va anunța Cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția Vânzătorului la efectuarea Comenzii și va returna suma achitată.

2.4. Contractul se consideră încheiat între Vânzător și Cumpărător în momentul primirii de către Cumpărător de la Vânzător, prin intermediul poștei electronice și/sau SMS a notificării de expediere a Comenzii.

2.5. Documentul și informațiile puse la dispoziție de către Vânzător pe Site vor sta la baza Contractului, în completarea acestuia fiind certificatul de garanție emis de către Vânzător sau un furnizor al acestuia pentru Bunurile achiziționate.

3. POLITICA DE VÂNZARE ONLINE

3.1. Accesul în vederea efectuării unei Comenzii îi este permis oricărui Client/Cumpărător. Pentru motive justificate “stephear.ro” își rezervă dreptul de a restricționa accesul Clientului/Cumpărătorului în vederea efectuării unei Comenzi și/sau la unele din modalitățile de plată acceptate, în cazul în care consideră în baza conduitei sau a activității Clientului/Cumpărătorului pe Site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel “stephear.ro”.

3.2. Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin interacțiunea cu acesta, postarea opiniilor vizavi de Bunuri și/sau Servicii sau comunicarea prin adresele menționate la secțiunea “Contact” din Site. Vor fi excluse din Site sau ignorate, păreri sau adresări ce conțin injurii sau un limbaj neadecvat. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit aducă justificări pentru aceasta.

3.3. “stephear.ro” poate publica pe Site informații despre Bunuri și/sau Servicii și/sau promoții practicate de către acesta într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil.

3.4. Toate tarifele aferente Bunurilor și/sau Serviciilor prezentate pe Site sunt exprimate în lei (RON) și includ T.V.A.

3.5. În cazul plăților online Vânzătorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumpărător, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru această acțiune o poartă numai Cumpărătorul.

3.6. Toate informațiile folosite pentru descrierea Bunurilor și/sau a Serviciilor disponibile pe Site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

4. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ

4.1. Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar, nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusivă a “stephear.ro”, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect .

4.2. Clientului/Cumpărătorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părti, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decât cel original intenționat de “stephear.ro”, includerea oricărui Conținut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor asupra Conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decât cu acordul scris expres al “stephear.ro”.

4.3. Orice Conținut la care Clientul/Cumpărătorul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența Documentului, în cazul în care Conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între “stephear.ro” și acesta.

4.4. Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.

5. COMANDA

5.1. Clientul/Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe Site, prin adăugarea Bunurilor și/sau Serviciilor dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda efectuând plata prin una dintre modalitățile indicate expres. Odată adăugat în coșul de cumpărături, un Bun și/sau un Serviciu este disponibil pentru achiziție în măsură în care există stoc disponibil pentru aceasta. Adăugarea unui Bun/Serviciu în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a Bunului/Serviciului.

5.2. Prin finalizarea Comenzii Cumpărătorul consimte toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii.

5.3. Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte Vânzătorul poate îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vânzător, în orice situație în care este necesară contactarea Cumpărătorului.

5.4. Vânzătorul poate anula Comanda efectuată de către Cumpărător, în urma unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără nicio obligație ulterioara a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte poată pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

5.4.1. neacceptarea de către banca emitentă a cardului Cumpărătorului, a tranzacției, în cazul plații online;

5.4.2. invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de “stephear.ro”, în cazul plații online;

5.4.3. datele furnizate de către Client/Cumpărător, pe Site sunt incomplete și/sau incorecte;

5.4.4. Clientul/Cumpărătorul a optat pentru plata prin OP (Ordin de plata în lei), iar “stephear.ro” nu a recepționat în 3 (trei) zile lucrătoare valoarea integrală a Comenzii;

5.5. În cazul în care Clientul/Cumpărătorul solicită retragerea din Contract în cadrul termenului legal de retragere din contract, în cazul în care Comanda este achitată, Vânzătorul rambursa suma în maxim 14 (paisprezece) zile de la data informării Vânzătorului de către Cumpărător asupra deciziei sale de retragere din Contract. Suma fi returnată după cum urmează:

5.5.1. pentru Comenzile achitate cu card online > prin restituire în contul din care a fost efectuată plata;

5.5.2. pentru Comenzile achitate cu OP/Ramburs/Card online > prin virament bancar;

5.6. Vânzătorul va putea amâna rambursarea sumei până la primirea Bunurilor vândute sau până la primirea unei dovezi conform căreia acestea au fost expediate, în cazul în care nu s-a oferit recupereze el însuși Bunurile (se va lua data cea mai recentă).

5.7. În cazul în care un Bun și/sau Serviciu comandat de către Cumpărător, nu poate fi livrat de către Vânzător, acesta din urma va informa Clientul/Cumpărătorul asupra acestui fapt și va returna în contul Cumpărătorului contravaloarea Bunului și/sau Serviciului, în termen de maxim 7 (șapte) zile de la data la care Vânzătorul a luat la cunoștință acest fapt sau de la data la care Cumpărătorul și-a exprimat în mod expres intenția de reziliere a Contractului.

6. CONFIDENȚIALITATE

6.1. Informațiile de orice natura furnizate de către Cumpărător/Client Vânzătorului, vor rămâne în proprietatea Vânzătorului.

6.2. Nicio declarație publică, promovare, comunicat de presa sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de Cumpărător/Client cu privire la Comanda/Contract fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.

7. PUBLICITATE

7.1. În momentul în care, Clientul își creează un Cont pe Site, are posibilitatea își exprime acordul cu privire la primirea de Newslettere. Opțiunea cu privire la acordul emis de către Client, poate fi modificată în orice moment, prin contactarea “stephear.ro” în acest sens sau prin opțiunea de abonare/dezabonare de la Newsletter din paginaContul meu”.

7.2. Renunțarea la primirea Newslettere-lor de către Client sau Cumpărător se poate face în orice moment folosind legătura special destinată din cadrul oricăror Newslettere.

7.3. Renunțarea la primirea Newslettere-lor nu implică renunțarea la acceptul dat pentru prezentul Document.

8. FACTURARE – PLATĂ

8.1. Preturile Bunurilor și Serviciilor afișate în cadrul site-ului www.stephear.ro includ T.V.A. conform legislației în vigoare.

8.2. Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în fiecare Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile și Serviciile livrate, obligația Cumpărătorului fiind furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

8.3. Vânzătorul va transmite Cumpărătorului factura aferentă Comenzii ce conține Bunuri și/sau Servicii vândute de “stephear.ro” precum şi pentru orice alte plăți aferente Comenzii, exclusiv în format electronic, prin adăugarea facturii în Contul Cumpărătorului sau prin poșta electronică, la adresa de e-mail menționată de Cumpărător în Contul său.

8.4. Pentru o corectă comunicare a facturii aferente Comenzii, Cumpărătorului îi revin obligațiile de a-și actualiza ori de cate ori este cazul datele din Contul sau și de a accesa informațiile și documentele aferente fiecărei Comenzi, existente în Cont.

8.5. Prin această modalitate de comunicare Cumpărătorul, accesând Contul său, va deține o evidență a facturilor emise de ”stephear.ro”, putându-le salva și arhiva la rândul său în orice moment și în orice modalitate pe care o dorește.

8.6. Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul își exprimă acordul primească facturile în format electronic prin adăugarea acestora de către “stephear.ro” în Contul său prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail menționată în Contul său.

8.7. În cazul în care aceste informații sunt indisponibile mai mult de 48 (patruzecișiopt) de ore în Cont, te rugăm ne sesizezi acest aspect pe adresa de mail: ajutor@stephear.ro.

9. LIVRAREA BUNURILOR

9.1. Vânzătorul se obliga livreze Bunurile în sistem de curierat door-to-door către Cumpărător sau ex-works, conform opțiunii Clientului.

9.2. Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.

9.3. Vânzătorul va efectua livrarea Bunurilor și Serviciilor numai pe teritoriul României.

10. GARANȚII

10.1. Toate aparatele comercializate de către “stephear.ro” beneficiază de condiții de garanție conform legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor. Bunurile sunt noi, în ambalajele originale și provin din surse autorizate de fiecare producător în parte.

10.2. În cazul aparatelor vândute și livrate de ”stephear.ro”, certificatele de garanție fie sunt emise direct de producător, fie vor fi garantate de S.C. DIA-CO HYGIENE S.R.L..

10.3. Bunul reclamat defect în perioada de garanție trebuie returnat pe cheltuiala “stephear.ro”, urmând ca acesta fie schimbat în termen de 7 zile calendaristice de la recepționarea acestuia, în limita stocului disponibil.

11. TRANSFERUL PROPRIETĂȚII BUNURILOR

Proprietatea asupra Bunurilor va fi transferată la livrare, după efectuarea plații din partea Cumpărătorului în locația indicată în Comandă (înțelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul Vânzătorului).

12. RĂSPUNDERE

Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei dintre obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor și Serviciilor după livrare și în special pentru pierderea acestora.

13. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

13.1. “stephear.ro” este înregistrata în Registrul de Evidență a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal sub numărul …….

13.2. Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, “stephear.ro” are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizezi.

13.3. Scopul colectării datelor este: informarea Clienților/Cumpărătorilor privind situația Contului lor, informarea Cumpărătorilor privind evoluția și starea Comenzilor, evaluarea Bunurilor și Serviciilor oferite, activității comerciale, de promovare a Bunurilor și Serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și a comportamentului Clientului/Cumpărătorului.

13.4. Prin completarea datelor în formularul de creare de cont și/sau de Comandă Cumpărătorul declară și acceptă necondiționat datele sale personale fie incluse în baza de date a “stephear.ro”, înregistrată în Registrul de Evidență a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub numărul ……….., și își acordul expres și neechivoc toate aceste date personale fie stocate, utilizate și prelucrate nelimitat teritorial și/sau temporar de către “stephear.ro”,

13.5. Prin citirea Documentului ai luat la cunoștință faptul îți sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a te adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

13.6. Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate și expediate la adresa: Strada Câmpinița Nr. 4. Sector 1, București, în atenția S.C. Dia-Co Hygiene S.R.L., îți poți exercita, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, ți se confirme faptul datele personale sunt sau nu prelucrate.

13.7. Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate și expediate la adresa: Strada Câmpinița Nr. 4. Sector 1, București, în atenția S.C. Dia-Co Hygiene S.R.L., îți poți exercita dreptul de intervenție asupra datelor, după caz:

13.7.1. rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în special a datelor incomplete sau inexacte;

13.7.2. transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conforma legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;

13.8. Informațiile Cumpărătorului cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchetul General, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

14. FORȚĂ MAJORĂ

14.1. Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forță majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

14.2. Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

15. LEGEA APLICABILĂJURISDICȚIA

Prezentul Contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între stephear.ro și Clienți / Cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din Municipiul București.

16. INFORMAȚII PRIVIND DEEE

16.1. Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) pot conține substanțe periculoase ce au un impact negativ asupra mediului și sănătății umane în cazul în care nu sunt colectate selectiv. Având în vedere prevederile OUG 195/2005 – referitoare la protecția mediului, H.G 1037/2010, privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, clienții vor avea în vedere următoarele:

16.1.1. Cumpărătorii au obligația de a nu elimina deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) ca deșeuri municipale nesortate și de a colecta selectiv aceste DEEE;

16.1.2. colectarea acestor deșeuri (DEEE) se va efectua prin puncte de colectare selective puse la dispoziția producătorilor de către Autoritățile administrației publice locale care au obligația potrivit art. 5 alin. 1 ) din HG 448 /2005 de a colecta separat DEEE de la gospodăriile particulare.

16.2. Simbolul care indică faptul echipamentele electrice și electronice fac obiectul unei colectări separate reprezintă o pubelă cu roti barată cu două linii în formă de X, ca în imaginea alăturată.

16.3. Această pictogramă indică faptul DEEE nu trebuie amestecate cu deșeurile menajere și ele fac obiectul unei colectări selective.

CONTACT RAPID

Trimite-ne un mesaj și te contactăm în cel mai scurt timp

11 + 11 =

Skip to content